Vad är pellets?

Pellets är små stavar av sammanpressat sågspån, kutterspån eller flis. Stavarna har en diameter på 5-12 mm och dess längd ska inte vara mer än 4 gånger sin egen diameter. Pellets är ett biobränsle med högt energiinnehåll som inte bidrar till att öka växthuseffekten.

Hur tillverkas pellets?

Pellets tillverkas av restprodukter från snickeri- och skogsindustrin. Den råvara man använder måste vara torr, är inte såg- eller kutterspånet torrt så måste det torkas först.

Råvaran mals i en kvarn och matas sedan in i pressen som består av en matris. Matrisen är en stor metallring med många hål där spånet pressas in av roterande rullar. Med hjälp av spånets eget bindemedel, lignin och eventuell tillsättning av fukt så pressas spånet till stavar som sedan kapas i lagoma längder. Pelletsen blir väldigt varm av denna process och måste kylas för att bli hård och formstabil. Efter att spånrester sållats bort paketeras pelletsen i säckar. Säckarna lagras i torra utrymmen tills de körs ut till kund.

Miljöfördelar med pellets

Pelletseldning har många fördelar jämfört med andra energislag.

  • Kräver liten andel hjälpenergi vid tillverkning
  • Förnybar energikälla
  • Bidrar inte till växthuseffekten
  • Bidrar inte till försurning då det blir mycket låga utsläpp av kväve och svavel.
  • Askan kan återföras till naturens kretslopp

Förvaring och hantering

Vid all hantering av pellets ska man utsätta säckarna för så lite nötning och stötar som möjligt. Pelletsen faller sönder till spån och damm om den hanteras oaktsamt.

Pelletsen paketeras oftast i säckar som andas. Det gör att de inte klarar att stå ute i regn och i fuktiga miljöer någon längre tid. Bäst är om man förvarar säckarna under tak eller inomhus. Vid förvaring ute bör pallar och säckar täckas med en presenning för att skydda mot regn, snö, väta, fåglar och UV-ljus samt kondensbildning.

Den låga fukthalten i pellets gör att den varken fryser eller möglar.

Kolmonoxid (färg- och luktlös giftig gas) kan bildas i pellets som förvaras i ett tätt utrymme. Pellets skall därför förvaras i väl ventilerat utrymme.

Producerad av CC Mediakonsult