Klintpellets AB
En värmekälla nära dig

Klintpellets AB är en av Sveriges äldsta pelletstillverkare. Redan 1994 drog vi igång verksamheten, då under namnet MBAB Energi i Överklinten AB. 2010 renoverade vi fabriken. I nybyggda och ändamålsenliga lokaler tar vi oss an framtidens utmaningar. Vår förhoppning är att fortsätta att leverera högkvalitativ pellets under många år framöver! Genom åren har vi levererat pellets till villakunder, värmeverk och industri. Runt hörnet hittar vi torr råvara i form av kutterspån, som vi pressar direkt till högklassig pellets med låg askhalt. Närhet är ett av Klintpellets starka kort. Det är nämligen inte bara råvaran som finns i närområdet, utan också kunderna. Vi har nära och djupa relationer med våra kunder, precis som vi vill ha det. Att vi är ett relativt litet företag, med åtta anställda, gör också att vi har korta beslutsvägar, som ger en stor flexibilitet gentemot kunderna.

Från spån till färdig produkt

Klintpellets produktionsråvara är till 95 procent kutterspån, resten utgörs av klyvspån och slipdamm. Våra större leverantörer är Rebio, Norra Skogsägarna och SCA Norrbränslen. Råvaran anländer med lastbil och tippas i en mottagningsficka. Sedan passerar bränslet en kvarn för sönderdelning. Eftersom vi bara använder torr råvara behövs ingen torkning före komprimering till ljus pellets, som det finns flera fördelar med. Eftersom råvaran inte behöver torkas luktar den ljusa pelletsen gott och dessutom är den skonsammare mot pelletsbrännarna. Efter komprimeringen till pellets måste dessa kylas under ordnade former. Om det går för fort blir de instabila och kan falla sönder. Och ingen vill ju ha mjöl i pelletssäcken när man fyller kaminen eller pannan. Innan leverans till kund sker alltid tre sållningar och utsug av damm, så att vi kan garantera våra kunder en mycket hög pelletskvalitet fri från damm. Vi har alltid varit duktiga på kvalitet, men våra nya lokaler har gjort oss ännu bättre. Idag är produktions- och paketeringslinjerna sammanbyggda, vilket gör att vi har en väldigt bra överblick av arbetet.

Pris

Vårt mål är att ligga kvar i det låga prisintervallet

Pellets är ett mycket lönsamt alternativ till andra värmekällor, faktum är att pellets blivit billigare och billigare genom åren. En konvertering från olja eller direktverkande el till pelletsbrännare innebär i runda slängar en halverad energikostnad för dig som villaägare. Sedan starten 1994 då vi drog igång verksamheten, då under namnet MBAB Energi i Överkliten AB, har ett av våra mål varit att leverera högkvalitativ pellets till ett så lågt pris som möjligt. Vårt mål är därför än idag att ligga kvar i det låga prisintervallet.

Korta leveranstider

Leverans inom tre veckor!

Pellets är ett mycket lönsamt alternativ till andra värmekällor, faktum är att pellets blivit billigare och billigare genom åren. En konvertering från olja eller direktverkande el till pelletsbrännare innebär i runda slängar en halverad energikostnad för dig som villaägare. Sedan starten 1994 då vi drog igång verksamheten, då under namnet MBAB Energi i Överkliten AB, har ett av våra mål varit att leverera högkvalitativ pellets till ett så lågt pris som möjligt. Vårt mål är därför än idag att ligga kvar i det låga prisintervallet

Miljö & kvalitet

Vi arbetar enligt ISO 14001

På Klintpellets tycker vi att miljöfrågor är viktiga. Genom att arbeta efter ISO 14001 bidrar vi till att minska miljöpåverkan så mycket vi kan. Att hålla en hög kvalitet på vår pellets är också en av våra hjärtefrågor. Vi har under årens lopp samlat på oss en stor erfarenhet, inte minst av hur råvaror ska mixas för bästa resultat. Varje år testar vi också vår pellets på olika sätt, för att ständigt kunna göra den ännu bättre. Klintpellets vill hela tiden utvecklas och kanske är det därför vi är kvar i branschen efter så många år.

Leverans efter önskemål

Du bestämmer hur leveransen går till

Till våra villakunder levererar vi pellets på tre olika sätt. Det vanligaste alternativet är säckar om 16 kilo men vi levererar också säckar om 500 kilo samt löspellets (bulk) som sprutas genom en slang direkt in i kundens förråd. Vi är därför säkra på att du kommer att hitta ett leveranssätt som passar just dig!

Producerad av CC Mediakonsult