Om oss

En värmekälla nära dig

Klintpellets AB är en av Sveriges äldsta pelletstillverkare. Redan 1994 drog vi igång verksamheten, då under namnet MBAB Energi i Överklinten AB. 2010 renoverade vi fabriken. I nybyggda och ändamålsenliga lokaler tar vi oss an framtidens utmaningar. Vår förhoppning är att fortsätta att leverera högkvalitativ pellets under många år framöver! Genom åren har vi levererat pellets till villakunder, värmeverk och industri. Runt hörnet hittar vi torr råvara i form av kutterspån, som vi pressar direkt till högklassig pellets med låg askhalt. Närhet är ett av Klintpellets starka kort. Det är nämligen inte bara råvaran som finns i närområdet, utan också kunderna. Vi har nära och djupa relationer med våra kunder, precis som vi vill ha det. Att vi är ett relativt litet företag, med sex anställda, gör också att vi har korta beslutsvägar, som ger en stor flexibilitet gentemot kunderna.

Från spån till färdig produkt

Klintpellets produktionsråvara är till 95 procent kutterspån, resten utgörs av klyvspån och slipdamm. Våra större leverantörer är Rebio, Norra Skogsägarna och SCA Norrbränslen. Råvaran anländer med lastbil och tippas i en mottagningsficka. Sedan passerar bränslet en kvarn för sönderdelning. Eftersom vi bara använder torr råvara behövs ingen torkning före komprimering till ljus pellets, som det finns flera fördelar med. Eftersom råvaran inte behöver torkas luktar den ljusa pelletsen gott och dessutom är den skonsammare mot pelletsbrännarna. Efter komprimeringen till pellets måste dessa kylas under ordnade former. Om det går för fort blir de instabila och kan falla sönder. Och ingen vill ju ha mjöl i pelletssäcken när man fyller kaminen eller pannan. Innan leverans till kund sker alltid tre sållningar och utsug av damm, så att vi kan garantera våra kunder en mycket hög pelletskvalitet fri från damm. Vi har alltid varit duktiga på kvalitet, men våra nya lokaler har gjort oss ännu bättre. Idag är produktions- och paketeringslinjerna sammanbyggda, vilket gör att vi har en väldigt bra överblick av arbetet.

Växeln

Klintpellets AB

+46(0)934-402 00

Försäljning/Ekonomi

Maria Bäckman

070-567 03 60

Försäljning

Mikael Bäckman

070-567 07 77